AstygmatyzmAstygmatyzm jest wadą wynikająca z występowania nieprawidłowego ogniskowania obrazu wskutek zmian krzywizn rogówki.

 
W języku potocznym wadą wzroku określa się także szereg zaburzeń, takich jak: tritanopiadeuteranopiaprotanopiamonochromatyzmdaltonizm, które w istocie są zaburzeniami widzenia barwnego, a nie wadą wzroku, gdyż ogniskowanie w tych wypadkach jest prawidłowe.