Błona wewnętrzna gałki ocznejJest to wewnętrzna warstwa gałki ocznej zwana siatkówką, a jej zadaniem jest odbieranie wrażeń świetlnych.

Składa się aż z dziesięciu warstw:
Warstwa nabłonka wzrokowego jest narządem odbiorczym, pozostałe warstwy służą tylko do przewodzenia bodźców. Warstwa nabłonka wzrokowego składa się z:

Plamka żółta jest największym skupiskiem czopków i z tego powodu cechuje się największą wrażliwością na barwy i światło. Fotoreceptory plamki żółtej zawierają żółty barwnik, z czego wynika jej nazwa. Trochę niżej znajduje się plamka ślepa. Jest to miejsce, gdzie nerw wzrokowy opuszcza oko. Pozbawione ono jest komórek światłoczułych dlatego nie reaguje na światło. Impulsy, które powstają w komórkach czopkowych i pręcikowych, zostają przetwarzane w siatkówce i przekazywane są nerwem wzrokowym do mózgowia.