MonochromatyzmMonochromatyzm (inaczej nazywany monochromacja - ang. monochromacy) - całkowita niezdolność do rozpoznawania barw. Monochromatyzm występuje w trzech formach: